29 Mayıs 2007 Salı

KURAK MEVSİMLERDE YAPILMASI GEREKENLER

Bugünlerde tüm Türkiye de arıcılar arılarına petek kabarttırmakla meşguller. Fakat iki senedir bölgemizde arılar petek kabartma işlemi yapmıyorlar.
Bunun nedeni ise, geçen sene bölgemizde don olması ve ardından bastıran aşırı sıcaklardan bitki gelişiminin olmamasıdır. Bu sene sıcaklıklar bahar da mevsim normallerine göre biraz yüksek gitmiş. Ağaçlardan gelen polen ve nektarın bol olması, kolonilerde iyi gelişmeye sebep olmuştur. Mayıs ayında yağışlarının az olmaması sonucunda arı gelişimi durma noktasına gelmiştir. Bitkilerin kuruması ile de arıların gelişimi Çankırı merkez ve köylerinde 26–27 Mayıs tarihinde tamamen durmuştur. Arılar erkek arıları öldürmeye ve erkek arı yavrularını da peteklerden söküp atmaya başlamıştır.
Böylesine kötü giden senelerden sonra arıcılık yöremizde bitme noktasına gelebilir. Arıcılığı sabit arıcılık düzenine göre yapan arıcılarımızın elinde arılı kovan sayısı çok azalmıştır ve de azalmaya devam etmektedir.
Kötü giden senelerde arıcılarımızın alması gereken önlemler vardır. Bunlar şahsi kanaatime göre; Yeterince gelişim gösteremeyen kolonilerin haziran ayı içinde anaları imha edilip bölünmeli ve ana arı verilmelidir. Bölünen kovanlar derhal beslemeye alınmalı güçlü kolonilerden yavrulu çıta takviyesi yapılmalıdır.
Güçlü kolonilerimize ise elimizde varsa kabartılmış petekler verilmelidir. Bu arada kuluçkalıktaki petekler ( Temiz Kabarmış Petek Varsa) mümkünse 1–2 adedi değiştirilmelidir. Umulur ki ilerde meydana gelebilecek basra balından faydalanmak amacıyla elimizdeki kabartılmış petekler güve zararlısına karşı muhafaza edilmelidir. Her ne kadar olsa da elinde kabartılmış petekleri olan arıcılar baharda arılarına iyi geliştirecek şekilde baktılarsa en azından inşallah kendileri ve dostlarına ikram edecekleri balı alabilirler.
Arılarımızın sonbahar ve ilkbahar bakımlarını tam yapılmaları gerekmektedir. Sonbaharda arılarımızı varoa ya karşı gerekli şekilde yeni teknikleri ve gelişmeleri takip ederek gerekli miktarda ilaçlamalıyız. Sonbahar beslemesine bölgemizde zayıf koloniler için ağustos başında diğer tüm kolonilerimize isi ağustosun 15 den eylül sonuna kadar teşvik beslemelerinin muntazam olarak, azar azar fakat devamlı surette yapılmalıdır.

Unutmayalım ki! Varlığın Arkası Darlık. Darlığın Arkası Bolluktur.

RÜZGÂR DURMUŞSA KÜREKLERE ASILALIM

17 Mayıs 2007 Perşembe

KOLONİLERE KAT VERME İŞLEMİ


On çıtalık (Langstroth) kovanlarda çıtalardan 8 tanesinde yavru bulunmalıdır. On iki çıtalık (Dadant) kovanlarda ise bu sayı 9–10 çıtadan aşağı bulunmamalıdır. Bu duruma gelmeyen arılara kesinlikle ballık konulmamalıdır.
Ballıklar kuluçkalık ile aynı boyutta olmalıdır. (çerçeve yukarı çıkartılabilsin)
Her halükarda üst kata 2–3 çok gerekli durumlarda 4 çıta çıkarılmalıdır. Daha fazla çıta çıkartılmamalıdır eğer çıkarılması gerekiyorsa ki bu işlem iki veya daha fazla işlemde yapılmalıdır.
Ballık kısmına çıkarılacak çıtalarda ise şunlara dikkat edilmelidir.
1- Çarpık çıtalar üst kata alınmalıdır. (Kovan içi havalandırmayı sağlamak ve oluşan nemin dışarı atılmasına yardımcı olmak için)
2- Erkek gözlü petekler üst kata alınmalıdır.( Erkek arı gözlü petekleri kuluçkalıktan alınmalı ve sadece bal ve mum üretim amacıyla kullanılmalıdır.)
3- Üst kata çok siyahlaşmış 3–4 yıllık ve daha eski petekler alınmalıdır. (Gözler zamanla her yavru çıktıkça küçülmektedir.)
İkinci ve üçüncü kat ballıklar atılırken mümkün mertebe kabartılmış petek varsa kuluçkalık üstüne konulmalıdır. Yoksa üst katta hafifçe arıya işletilmeli sonrasında kuluçkalık üzerine alınmalıdır.
Ballık konulurken yarım ballık mecbur kalmadıkça konulmamalıdır. Eğer yarım ballık konulacaksa nektar akımının çok kısa süreli olması veya nektar kaynaklarının bitme zamanı dikkate alınmalıdır. Mevsim sonuna yakın yarım kat (14 lük) tabir edilen katlar konulmalıdır.
Tam sırlanmış petek bal isteniyorsa çıtalar bölünmelidir. (Petekli bal tüketimi veya pazarlanması yapılacaksa büyük çıtalar 2- 4 veya 6 parçaya bölünmelidir.) süzme bal üretiminde gerek yoktur.
Arılar küçük çıtaya (Petekleri) yavru yapmaktan hoşlanmazlar. Bu tip çıtaları (petekleri) daha çabuk sırlarlar. Görünüşleri ve pazarlanmaları kolaydır. Tüketici içinde fiyat olarak avantajlı diye tercih sebebidir.
Süzme balın hakiki bal olduğu anlatılmalı ve süzme bal teşvik edilmelidir.

4 Mayıs 2007 Cuma

Çankırı İl Merkezi ve Köylerindeki Arı Ölümleri

Birinci sebep anaların üç ve daha fazla yaşlı olmalarıdır.
2003 yılında arı kolonilerinin %90 lık gibi bir kısmı oğul vermek suretiyle tabii yoldan ana değişimi yaptı.Bu kadar çok oğul olan 2003 kışında arı zayiatı çok düşük olmuştur. 2003 kışında ölümlerse son çıkan oğullar ile anaç ( oğul veren) kovanların bakımsız ve balsız kalmaları yoluyla olmuştur.
2004 Yılı Çankırı bölgesinde arıcılık için bana göre harika bir yıl olmuştur. Genç ve taze analar ile koloniler çok az oğul vermiş, bolda bal olmuştur.
2005 Yılı ise tam bir bal yılı olmuş anaların geneli 2 yaşlı olduklarından oğul çıkması az olmuş. Halk tabiriyle bu senede bal senesi olmuştur..Bu arada bakımı yapılmayan kat atılması geciken kolonilerden çok az miktarda oğul çıkışı olmuştur. Baharda ise arı ölümleri çok az ya da hiç olmamıştır.
2006 yılı ise ipin koptuğu yıl olmuştur. Nisan ayının sonuna kadar her şey mükemmel iken, Nisanın son haftasında meydana gelen don olayı tüm bitki ve ağaçları, çiçeklenmenin ve gelişmenin en yoğun olduğu zaman vurmuştur. Mayısın ilk haftası da soğuk gitmiştir. Sonrasında gelen sıcaklar sebebiyle otlar yeterince gelişemeden kurumuş veya çok cılız kalmıştır. Yeterince nektar ve polenin gelmeyişi arılarda mayısın sonuna doğru kolonilerin erkek arıları imha ettirecek düzeye gelmiştir.
Bu namüsait şartlar altında kolonilerce de ana değişimi olmamış ve Arıcılarımızda işi oluruna bırakması sonucu 3 ve daha yaşlı analarla kışa girilmiştir.

İkinci sebep bana göre melezlenmedir.
Çankırı ili İç Anadolu ile Karadeniz bölgesi arasında bir geçiş alanıdır. İlimizin güney kısmında bozkır ( Step) kuzeyinde ise Karadeniz iklime yakın bir ilklim tipi görülmektedir. Bu iklim tipine adapte olmuş arılarımızın gezginci arıcılarında çok yoğun bir biçimde gelmeleri, yerli arıcılarımızınsa kendi çaba ve değişik vasıtalarla getirilen ana arılar ve sonucunda yerli ırk arılarımız tamamen ortadan kalkmış veya melezlenmeler sonucu ne olduğu belirsiz arılar olmuştur.
Bunun sonucu bölgemizdeki arı kolonilerinin tamamına yakını iklimsel değişikliklerden daha fazla etkilenmiş ve ölümlerine ikinci derece sebep olmuştur.
Yerli ırk arılarımız ve bölgemize adapte olabilecek ırklar da araştırılıp devletçe desteklenmelidir.

Üçünce Sebep ise arı hastalık ve zararlılarıdır.
Arıcılarımız ruhsatlı ve ruhsatsız ilaçları bilinçsizce yüksek dozlarda ve gereksiz yere tekrar tekrar defalarca kullanılmış. Bunun sonucunda bu ilaçlara dayanıklı hastalık ve zararlı hatlar oluşmuştur.
Aynı ilaçlara dayanıklı zararlı ve hastalıklarla yeterince mücadele edilememiştir.

Dördüncü sebep ise eğitimsizlik
Çankırı ili arıcılarımız yakın zamana kadar arıcılık konusunda fazla bir eğitim almamışlardır. Düzenlenen birkaç kurs ve seminer ötesinde çalışma yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak ta gelişmeler sadece arkadaş ve dost çevresinden duyduklarından öte gidememiştir.
Yakın zamanda kurulan Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Hulusi TAŞ ve Teknisyen Bilal BAĞDAT’ ın girişimleri sonucunda arıcılarımıza AB destekli arıcılık kursları düzenlenmeye başlamıştır. Sonuçları ise ileride meyvesini verecektir. Kendilerine tüm arıcılar adına TEŞEKKÜR ederim.

Beşinci sebep maddi imkânsızlıklar
Arıcılarımız kötü bir sezonun arkasından arılarını sonbaharda yeterli şekilde bakım ve besleme yapamamışlar.
Arılarımız için gerekli olan ilkbaharda ve sonbaharda kullanılacak şekerin kovan sayıları göz önünde bulundurularak birlikler vasıtasıyla ucuza temin edilmesi gerekir.

Altıncı sebep arıcılarımızın sabit arıcılık yapmaları
Arıcılarımız tek bir yerde arılarını hiç gezdirmeden veya bir sefer yer değiştirerek arıcılık yapmaktadırlar.
Bunun yerine en az iki veya üç kez yer değişimi yapmaları sağlanmalıdır.
Çiftçilerimize arıların ürün verimini artırdığı anlatılmalı bu yönde çalışmalar yapılmalıdır.
Özellikle köyünde kendinden başka arıcı istemeyen arıcılar eğitilmelidir.
Gezginci arıcılarında bir yere yığılmalarının önüne geçilmelidir. Her bölgeye belli bir miktar arıdan fazla arı konulmamalıdır. Arılıklar arasında belli mesafe ler bırakılmalıdır.Bu durumda sabit arıcılık yapanlarda mağdur edilmemelidir.

AHLAT KÖYÜNDEN KIŞ MANZARALARI

AHLAT KÖYÜNDEN KIŞ MANZARALARI
ALABAR MEVKİSİNDEN BAKIŞ

GÖKÇUKURDAN BAKIŞ

İMAMLIKTAN BAKIŞ

ALABAR DAN BAKIŞ